Kiểm soát chuột nhà và chuột hoang

Giá bán : Liên hệ

Chuột là loài gậm nhấm nên chúng thường gây cháy điện trong các tòa nhà vì chúng hay gặm nhấm dây điện.
Ngoài ra, chúng sống ở những nơi mất vệ sinh nhất, và mang mầm bệnh tổn hại sức khỏe nghiêm trọng cho con người từ phân của chúng và không kiểm soát chúng được
Có hai loài chuột chuyên gây ra dịch hại là loại sống ở những nơi có nhiều nước và chuột nâu đen. Việc xác định của mỗi loài là điều cần thiết để xây dựng một chương trình kiểm soát hiệu quả.

Danh mục:

Chuột là loài gậm nhấm nên chúng thường gây cháy điện trong các tòa nhà vì chúng hay gặm nhấm dây điện.
Ngoài ra, chúng sống ở những nơi mất vệ sinh nhất, và mang mầm bệnh tổn hại sức khỏe nghiêm trọng cho con người từ phân của chúng và không kiểm soát chúng được
Có hai loài chuột chuyên gây ra dịch hại là loại sống ở những nơi có nhiều nước và chuột nâu đen. Việc xác định của mỗi loài là điều cần thiết để xây dựng một chương trình kiểm soát hiệu quả.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.